Абдул Гани Барадар: безспорният победител в 20-годишната война в Афганистан

Comments