Акционерите са станали по-предпазливи към ESG продуктите в Европа

Comments