„Алтерко“ на борсата във Франкфурт: една година път, €150 хил. бюджет и достъп до неограничен капитал

Comments