Китай трудно ще може да изпълни амбициозните си климатични цели

Comments