Комисията на Цацаров не откри конфликт на интереси при двама шефове на Александровска

Комисията на Цацаров не откри конфликт на интереси при двама шефове на Александровска

Криминално

България / Криминално 25 Views 0

Антикорупционната комисия не откри конфликт на интереси при двама изпълнителни директори на УМБАЛ "Александровска", след като проф. Костадин Ангелов стана здравен министър в последния кабинет на Бойко Борисов. Проверката на проф. Борис Богов и проф. Димитър Буланов е започнала след  сигнал.

За проф. Буланов в него се твърди, че в декларация пред Агенцията за публични предприятия е посочил, че не е служител на УМБАЛ „Александровска“ и няма търговски отношения с нея. От документи на болничното заведение става ясно, че има трудов договор, но е излязъл в неплатен отпуск и има сключен граждански договор за консултантски услуги. Проф. Буланов заема пет длъжности – член на Съвета на директорите на „УМБАЛ Александровска“ ЕАД, неин служител на трудов договор в неплатен отпуск и консултант на граждански договор на болницата. Отделно от това е декан на Медицинския факултет на Медицинския университет и преподавател в него, като една от основните бази на университета е „УМБАЛ Александровска“ ЕАД.

По отношение на проф. Богов в сигнала се твърди, че по традиция лекарите в държавните болници преглеждат в диагностично-консултативни центрове към болницата, като се посочва, че не е установено дали Борис Богов преглежда в такъв център.

В хода на производството е установено, че на 2 януари 2020 г. е сключен договор между ДКЦ „Александровска“ ЕООД и Борис Богов, по силата на който на професора е възложено да извършва медицинска дейност като лекар-нефролог при повикване от възложителя. Договорът е възмезден и е подновен при същите условия на 4 януари 2021 г. От събраните доказателства става ясно, че Борис Богов, в качеството му на изпълнителен директор на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е упражнил правомощия по служба, като на заседание на Съвета на директорите на 29 януари 2021 г. е гласувал „за“ приемане на решение за продължаване на договорните правоотношения между болницата и ДКЦ-то за предоставяне на апаратура.

Комисията обаче установява, че сключеният договор е в интерес на обществото и не намира конфликт на интереси.

По отношение на проф. Димитър Буланов е установено, че той не е упражнил правомощия по служба във връзка със сключването на трудов договор между него и болницата. Подписът е положен от него единствено в качеството му на лекар и служител, а подпис като представляващ дружеството е положила Мария Куманова, зам.-директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Липсва частен интерес и при подписване на заповедите за прекратяване на трудови договори с УМБАЛ „Александровска“.

Антикорупционната комисия откри конфликт на интереси при бившия кмет на община Созопол Панайот Рейзи (2015-2019 г.).

Производството е започнало по сигнал, че в качеството си на лице на висша публична длъжност Рейзи е разходвал общински средства в полза на Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател на Управителния съвет от 6 март 2009 г. до 21 април 2019 г. В писмено становище пред КПКОНПИ Панайот Рейзи е посочил, че няма икономическа или политическа зависимост между него и спортния клуб, както и че не е получавал възнаграждение от членството си. Освен това е действал след решения на общинския съвет и няма как да не ги изпълни.

Установено е, че Рейзи е подписал лично 6 преводни нареждания за изплащане на субсидии от общинския бюджет към клуба в размер на 155 000 лв.

Обстоятелството, че кметът е и член на УС и представляващ СНЦ „Футболен клуб Созопол“ налага извода за наличие на частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ, който се изразява в получаване на облага под формата на помощ и подкрепа, и влияе върху изпълнението на служебните правомощия на кмета, посочват от КПКОНПИ.

Правилното и законосъобразно поведение би било преди подписването на преводните нареждания Панайот Рейзи да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба и да го делегира на свой заместник, а той не го е направил, съобщават от комисията на Сотир Цацаров.

На Рейзи е наложена глоба от 5000 лв. и е отнета сумата от 155 000 лв., колкото е субсидията, разпределена на спортния клуб.

Comments