Община Ветово ще кандидатства за осигуряване на достъпна среда в ЦОП „Смело сърце“

Община Ветово ще кандидатства за осигуряване на достъпна среда в ЦОП „Смело сърце“

Русе

Регионални новини / Русе 21 Views 0

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет – Ветово даде днес своето съгласие Община Ветово да кандидатства с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦОП „Смело сърце“ – град Ветово към фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“. Дадено е съгласие за осигуряване на средствата за съфинансиране на проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦОП „Смело сърце“ в размер до 10 000 лева. Поема се ангажимент, при осигуряване на финансиране, да се осигури функционирането на ЦОП за период от 3 години, считано от датата на приключване на проекта.

Материалът Община Ветово ще кандидатства за осигуряване на достъпна среда в ЦОП „Смело сърце“ е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments