ВрИД директор на ОП“Русе арт“ сигнализира РИК – Русе за надлепване на предизборни плакати

ВрИД директор на ОП“Русе арт“ сигнализира РИК – Русе за надлепване на предизборни плакати

Русе

Регионални новини / Русе 31 Views 0

Време за прочитане: < 1 мин.

В РИК-Русе е постъпил сигнал вх. № 88/19.10.2021г по описа на РИК-Русе от ВрИД директор на ОП“Русе арт“, в който се твърди, че се унищожават и надлепват легитимно поставени предизборни плакати на местата, определени със заповед №РД-01-2982/04.10.2012 г. на Кмета на Община Русе. Прилага и доклад на СЗ“КООРС“ и снимков материал, в които не се съдържа информация за извършител.

Надлепените материали съдържат призив да не се гласува, както и подвеждаща и нарушаваща добрите нрави информация.

РИК – Русе, след извършена проверка на място констатира, че действително е направено надлепване на плакати на върху вече поставени агитационни материали на други политически сили. Тези новопоставени материали съдържат подвеждаща информация и призив да не се гласува. &

С разлепването на агитационни материали върху вече поставени плакати, е допуснато заличаване на агитационни материали на други участници в предизборния процес, което съставлява нарушение на забраната по чл.183, ал.5 ИК. Налице е и нарушение по чл.183, ал.4 & от ИК. Те следва да бъдат премахнати от кмета на Община Русе чрез Общинско предприятие „Русе арт“.

Материалът ВрИД директор на ОП“Русе арт“ сигнализира РИК – Русе за надлепване на предизборни плакати е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments